Privacy Beleid

Chari Rose Kamer van Koophandel (KvK) 90080688
9 september 2023

Wanneer u onze website https://charirose.design bezoekt of contact met ons opneemt, verzamelen wij informatie over u. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij met die gegevens doen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om en bewaren deze veilig. Heeft u vragen of wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Wij kunnen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken, dus raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2023.

 

Inhoudsopgave

 1. Wanneer passen wij deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt uw gegevens?
 3. Wiens gegevens gebruiken wij?
 4. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?
 5. Welke gegevens gebruiken wij van u?
 6. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
 7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 8. Met wie delen wij uw gegevens?
 9. Waar slaan wij uw gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
 11. Wat kunt u bij ons aanvragen?
 12. Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken wij?
 14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?
 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

 

1. Wanneer passen wij deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Hieronder vallen de persoonsgegevens van iedereen die ooit contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contacten. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan ​​die tot u als individu herleidbaar zijn, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, dan kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Chari Rose is verantwoordelijk voor de website https://charirose.design en is de organisatie die verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: Chari Rose, onder KvK-nummer 90080688.

 

3. Wiens gegevens gebruiken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Denk hierbij aan bezoekers, individuele klanten, zakelijke klanten en contacten van onze partners.

 

4. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Wij ontvangen gegevens rechtstreeks van u wanneer u:

 • Bezoek onze website
 • Account aanmaken
 • Vul uw gegevens in op onze website
 • Neem contact met ons op via e-mail, telefoon of op een andere manier
 • Geef toestemming voor het gebruik ervan aan een van onze partners

 

5. Welke gegevens gebruiken wij van u?

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Naam
 • Woon- of zakelijk adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Test resultaten
 • Financiële gegevens, voor berekeningsdoeleinden en met toestemming van de klant

 

6. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?


Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij deze mogen gebruiken:

 • Wij hebben uw toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken.
 • Wij gebruiken uw gegevens omdat wij u als klant en websitebezoeker de beste service willen bieden en dat kunnen wij niet zonder deze gegevens.

 

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is en zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Zolang u klant bij ons bent, bewaren wij uw gegevens bijvoorbeeld volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken te behandelen. Wilt u weten hoe lang wij bepaalde gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

 

8. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen met anderen delen:

 • Wij hebben uw toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken.
 • U bent klant bij ons.

 

9. Waar bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat wij uw gegevens ook binnen de EER opslaan. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Helaas bieden de regels in die landen niet altijd hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als in Nederland. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat uw persoonsgegevens net zo goed beschermd zijn als hier wanneer deze buiten de EER worden verwerkt. Dit hebben wij gedaan door afspraken te maken met degenen die buiten de EER met uw gegevens omgaan. Uw gegevens blijven veilig. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

Wij hebben belangrijke stappen ondernomen om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch te beveiligen. Wij hebben onze systemen en diverse communicatiemiddelen beveiligd om te zorgen dat uw gegevens niet in handen van anderen vallen. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door degenen die van ons toestemming hebben gekregen om deze te gebruiken. Heeft u vragen over specifieke beveiligingsmaatregelen, neem dan contact met ons op. Wanneer wij uw gegevens met anderen delen, zijn ook zij verplicht daar net zo zorgvuldig mee om te gaan als wij. Merkt u dat dit niet het geval is, laat het ons dan weten.

 

11. Wat kunt u bij ons aanvragen?

Omdat wij uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u verschillende rechten. Hieronder vermelden wij deze rechten.

Recht op informatie: Wij moeten duidelijk en begrijpelijk uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.
Recht op toegang: U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u hebben verzameld.
Recht op rectificatie: U kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht is van toepassing op gegevens die worden gebruikt voor direct marketing
Recht op gegevensportabiliteit: Bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij van u hebben aan u te verstrekken. Hierdoor kunt u die gegevens desgewenst overdragen aan een andere organisatie.
Recht op beperking:U kunt ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij uw gegevens in bepaalde gevallen alleen mogen bewaren zonder deze te gebruiken.
Recht om vergeten te worden: U kunt ons vragen om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wij verwijderen alle gegevens die tot u als individu herleidbaar zijn. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij uw gegevens nog niet kunnen verwijderen. Voor belastingdoeleinden zijn wij bijvoorbeeld verplicht sommige gegevens zeven jaar te bewaren.
Recht om een ​​klacht in te dienen: U kunt een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht, dan lossen wij deze graag voor u op. Neem in een dergelijk geval contact met ons op. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen uiteraard dat het niet zover komt, maar in het onwaarschijnlijke geval kunt u ook naar de rechter stappen. In dit geval zal de rechtbank in het rechtsgebied van Chari Rose uw klacht behandelen.

 

12. Hoe dien ik een verzoek of klacht in?

Stuur uw verzoek of klacht naar ons via [email protected]. Wij zullen uw verzoek of klacht binnen 30 dagen in behandeling nemen. Als er meerdere verzoeken of klachten zijn of als uw verzoek of klacht complex is, kan het langer duren. In dergelijke gevallen nemen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. Wij kunnen om uw legitimatie vragen. In dat geval vragen wij uw gegevens om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent over wiens persoonsgegevens het gaat.

 

13. Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet voldoen aan verschillende voorwaarden, voornamelijk vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn op onze privacyverklaring algemene regels van de Nederlandse wet van toepassing.

 

14. Welke cookies gebruiken we?

U kunt aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw profiel te personaliseren op basis van uw surf- en zoekgedrag, kunnen wij onze website specifiek voor u aanpassen om uw gebruik eenvoudiger en persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw hardware wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt.


Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies, zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en login-informatie.
 • Geanonimiseerde analytische cookies om inzicht te krijgen in websitebezoek op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen.
 • Niet-geanonimiseerde analytische cookies om inzicht te krijgen in websitebezoek op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen.
 • Tracking cookies zoals advertentiecookies bedoeld om relevante advertenties weer te geven.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics (geanonimiseerde analytische cookies)
 • Facebook (trackingcookie)

 

15. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

Onze website en organisatie richten zich niet specifiek op minderjarigen. Dit betekent dat als u jonger dan 18 jaar bent, u toestemming van een ouder of voogd nodig heeft om onze website te gebruiken. Als u onze website bezoekt of met ons communiceert, gaan wij ervan uit dat u deze toestemming vóór uw bezoek heeft verkregen.

 

16. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. We zijn hier om te helpen.